Informator broj 6348 od 12. 01. 2015.

U novom broju

Uvodnik

20 godina primjene Zakona o trgovačkim društvima

Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 - proč. tekst, 111/12 i 68/13), koji se primjenjuje od 1. siječnja 1995., zasigurno je iznimno značajan za gospodarstvo, za tvrtke pojedinačno i njihove međusobne odnose na tržištu - domaćem i jednako tako inozemnom, kao i unutar Europske unije. Koliko su ostvarena očekivanja i koliko su njegove odredbe pripomogle da se odnosi u gospodarstvu unaprijede, za naše čitatelje ocjenu je dao akademik JAKŠA BARBIĆ.
Autor: akademik Jakša Barbić, potpredsjednik HAZU

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo