Informator broj 6347 od 05. 01. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Izvršenje odluka upravnih sudova nakon druge Novele Zakona o upravnim sporovima

Hrvatski sabor je na sjednici od 12. prosinca 2014. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima koji je objavljen u Nar. nov., br. 152 od 22. prosinca. Ta druga Novela Zakona o upravnim sporovima stupila je na snagu 30. prosinca 2014. Autor, dr. sc. ALEN RAJKO, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, u članku piše o bitnim odrednicama te druge Novele Zakona o upravnim sporovima koje se odnose na izvršenje odluka upravnih sudova, odnosno o odredbama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14), koje se odnose na članke 80.-82. Zakona o upravnim sporovima. Te izmjene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima sadržane su u članku 27.-29 i 32. Napominjemo da smo o sadržaju Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZUS-a pisali u Informatoru, broj 6340 od 10. prosinca 2014.
Autor: dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo