Najčešća pitanja i odgovori

Portal Informator.hr

Portal Informator.hr namijenjen je svakodnevnom radu ekonomista i pravnika u upravi i gospodarstvu, sudcima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, studentima, kao i svima koji se susreću s pravnom i ekonomskom problematikom. Registracijom na Informator.hr portal imate pristup i brojnim dodatnim korisnim sadržajima.

Koje koristi ima registrirani korisnik portala Informator.hr?

Nakon registracije na portalu Informator.hr registrirani korisnik dobiva 15 dana besplatan pristup sadržajima portala www.informator.hr sukladno uvjetima korištenja i cjeniku, sa svrhom upoznavanja svih prednosti i funkcionalnosti sustava.

Registrirani korisnik ostvaruje određene pogodnosti:

  • kupovinu tiskanih i e-izdanja,
  • brzu prijavu i prednost za sudjelovanje na pravnim savjetovanjima i radionicama %li može kupovati webinare koji se sastoje od video predavanja s radnim materijalom
  • kupovinu webinara, koji se sastoje od video predavanja s radnim materijalom %li može preuzeti besplatnu aplikaciju za čitanje e-izdanja

Registrirani korisnik može na svoju e-mail adresu primati newsletter s aktualnim pravnim i ekonomskim temama, promjenama propisa, najavama savjetovanja itd.

Zašto i kako se registrirati na portal Informator.hr?

Registracija je nužna da biste mogli besplatno isprobati pravni portal www.informator.hr, te da biste mogli kupovati e-izdanja, webinare i ostale digitalne sadržaje.

Registrirajte se na slijedeći način:

  • u gornjem desnom uglu naslovne stranice odaberete Novi korisnik,
  • ispunite obrazac za registraciju, prihvatite uvjete korištenja i odaberete Pošalji,
  • na vašu e-mail adresu dolazi potvrda registracije s korisničkim podacima. Kada potvrdite registraciju, dodijelit ćemo vam korisničko ime i zaporku za pristup sustavu,
  • nakon uspješno obavljene registracije, svaki sljedeći put na portal Informator.hr ulazite s dobivenim korisničkim podacima preko poveznice Prijava u gornjem desnom uglu naslovne stranice.

Koliko se često ažurira portal Informator.hr?

Portal Informator.hr se ažurira svaki dan.

Koje su pogodnosti za registrirane korisnike koji kupe izdanje knjige?

Svaki registrirani kupac knjige u tiskanom izdanju, nakon preuzimanja aplikacije za čitanje digitalnih izdanja na svoj uređaj, može kupljenu knjigu čitati i u e-izdanju.

E-izdanja

Što je e-izdanje?

E-izdanje je digitalna inačica tiskanog izdanja knjiga, priručnika i ostalih izdanja u nakladi Novog informatora d.o.o.

Čitanje digitalne inačice tiskanog izdanja moguće je uz prethodnu registraciju na portalu www.informator.hr te preuzimanje besplatne aplikacije.

Kako preuzeti aplikaciju za čitanje e-izdanja?

Registrirajte se besplatno na portalu www.informator.hr.

Preuzmite besplatnu aplikaciju, te istu instalirajte na svoj uređaj. Aplikaciju možete instalirati na jedno stolno računalo i jedan mobilni uređaj.

Nakon preuzimanja i uspješne instalacije na svoj uređaj, prijavite se sa svojim korisničkim podacima koje ste postavili prilikom registracije.

Čemu služi e-izdanje i koje su njegove prednosti?

E-izdanje je digitalna inačica postojećeg tiskanog izdanja, a može sadržavati i multimedijske dodatke poput fotografija, videozapisa, zvučnih zapisa itd.

Osim toga, e-izdanje sadržava i alate s pomoću kojih korisnik sam može označavati tekst, zaokruživati određene dijelove teksta i dodavati sadržaje poput fotografija, tekstova, zvučnih zapisa, videozapisa i poveznica. Na taj način korisnik sam može istaknuti bitnije dijelove teksta, stvarati svoje komentare i napomene, čime sam obogaćuje izdanje.

Ostala pitanja

Na koliko se uređaja može instalirati aplikacija za čitanje e-izdanja?

Jedan korisnik može svoj primjerak aplikacije instalirati na jedno stolno računalo (Windows OS ili Mac OS) i na jedan mobilni uređaj (Android, iOS ili iPad).

Ukoliko izgubite uređaj na kojem je instalirana aplikacija, kontaktirajte nas na info@informator.hr.

Je li za upotrebu aplikacije za čitanje e-izdanja potrebna internetska veza?

Internetska veza je potrebna samo za preuzimanje aplikacije sa portala Informator.hr te za ažuriranje. Nakon toga aplikacija radi offline.

Je li potrebna posebna edukacija za upotrebu aplikacije?

Ne, aplikaciju karakterizira izrazito jednostavna upotreba, kojom već pri prvom korištenju može ovladati svatko tko se služi računalom.

Tko su autori sadržaja i izdanja u nakladi Novog informatora?

Autori su ekonomisti, pravnici, suci, odvjetnici, korporativni pravnici, profesori, urednici, ljudi iz prakse koji se svaki dan bave pravnom i ekonomskom problematikom.

Naplaćuje li se aplikacija za čitanje e-izdanja?

Ne, aplikacija je besplatna te sadrži demo izdanja e-knjiga.

Digitalna izdanja koja čitate unutar aplikacije se kupuju zasebno.