Informator 6530

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmdcvmdkvmdgvnzu2mjkymzvmn2yyzmy4ymnjyzexotqwnzk0ytc3zjc5ytzkzdyxzi5qcgcilcjzaxplijozodb9c82b


Područje

10.03. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Autor

Renata Turčinov


Ključne riječi


Propisi

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o prebivalištu

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmdcvmdkvmdkvnzmxzduzytnhm2njzmy0ogflndg3nzfjnwu0zgy2y2rlmgjizjizni5qcgcilcjzaxplijoyntb92b05
09. 07. 2018.

Zdravstveno osiguranje članova obitelji radnika na radu u drugoj državi članici EUEuropski pravni propisi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti[1], koje Republika Hrvatska (u nastavku teksta: RH) primjenjuje od dana ulaska u Europsku uniju (u nastavku teksta: EU), između ostalog, uređuju i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu članova obitelji radnika zaposlenog u državi članicirazličitoj od države svog prebivališta, odnosno izaslanog te pograničnog radnika. Navedeni propisi primjenjuju se u odnosima sa svim državama članicama EU, državama Europskog gospodarskog prostora[2] i Švicarskom (u nastavku teksta: EU/EEP/Švicarska). Prema navedenim propisima, članovi obitelji mogu biti obvezno zdravstveno osigurani na teret nositelja zdravstvenog osiguranja samo jedne države članice EU/EEP/Švicarske[3].Pri tome, tko može biti osiguran u statusu člana obitelji, utvrđuje nositelj zdravstvenog osiguranja države članice u kojoj član obitelji ima prebivalište, sukladno svojim propisima, a više pojedinosti donosimo u nastavku.Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →