Informator 6563

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lzaylziylza2lzvkmzmymtiwndg4yji4yme3otlkzjbmndm2odfmztu0zdi3zjliyjcuanbniiwic2l6zsi6mzgwfqe0f3


Područje

1.09. LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA


Autor

Dragica Kemeter


Ključne riječi


Propisi

Zakon o radu

Zakon o općem upravnom postupku

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lzaylziylza3l2i3mmjlmta0zddlywy2yjdjmtm4zwfmowfhmjq0ytdlndk1ognmztyucg5niiwic2l6zsi6mjuwfqa4f6
25. 02. 2019.

Zapošljavanje u lokalnoj samoupraviPrema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst, 137/15 - ispr. i 123/17), za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslova državne uprave prenesenih na te jedinice, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). U njima rade službenici i namještenici, koji, osim svojih obveza, imaju i razna prava. Ovim ćemo člankom dati prikaz natječajnog postupka za prijam u službu te klasifikacijski platni sustav, pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa ne samo službenika i namještenika, već i lokalnih čelnika.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →