Informator 6369

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmjkvmtmvmtyyzjm1y2m5mzm3mtnhyzu0zmyyytdmyjcxotmwmmm0mjjhythlmi5qcgcilcjzaxplijozodb907bd


Područje

1.01.13. Ljudska prava i temeljne slobode


Autor

Aldo Radolović


Ključne riječi


Propisi

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmtavmtavnmfimty4zda2yzq4ywewyju3zmmzmgrmm2jkythhmtvjodaxnde2mi5qcgcilcjzaxplijoyntb97de6
08. 06. 2015.

Ustavnokonvencijsko pravo na zaštitu doma i građanskopravne osnove korištenja stana (kuće)U članku autor analizira odnos građanskog i europskog i ustavnokonvencijskog prava na zaštitu stana, kuće i doma. Polazeći od temeljnih odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Nar. nov. - MU, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10) i relevantnih propisa iz tog područja koji se odnose na područje građanskog prava, u članku analiziramo temeljne pravne institute zaštite stana, kuće i doma te iznosimo praksu Europskog suda za ljudska prava. Između propisa građanskog prava odnosno prakse građanskih sudova i propisa i prakse Europskog suda za ljudska prava postoje velike razlike, koje je teško prihvatiti. Cilj kojemu treba težiti jest ne samo približavanje, nego i puna normativna suglasnost tih dijelova sveukupnog prava. Za naše nacionalno pravo to je pitanje od veće važnosti jer su razlike između naših shvaćanja i shvaćanja Europskog suda za ljudska prava vrlo velike.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →