Informator 6371

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmjkvmtmvotc3zmq2nmm3mtlhytmyy2uwndzhodnimjlhmdflnthmyjbjm2njni5qcgcilcjzaxplijozodb958e6


Područje

6.09. POREZNI SUSTAV


Autor

Mirjana Mahović Komljenović


Ključne riječi


Propisi

Opći porezni zakon

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmtcvmtivntm5mjzmngi5mjc0m2q2nzcznju4m2rlzji0mtc4ogeymmrkzje2yi5qcgvniiwic2l6zsi6mjuwfq8a77
22. 06. 2015.

Upravni ugovor o namirenju poreznog dugaZakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 26/15) uveo je institut upravnog ugovora, čijim je sklapanjem poreznim obveznicima omogućeno plaćanje dospjelog poreznog duga najdulje na rok od 24 mjeseca. Upravni ugovor sklapa se slobodnom voljom sudionika porezno-dužničkog odnosa, između poreznog tijela i poreznog obveznika, pri čemu prijedlog za sklapanje upravnog ugovora fizičke osobe mogu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a pravne osobe prema svom sjedištu odnosno Uredu za velike porezne obveznike. U prvom dijelu članka govorimo o institutu upravnog ugovora, što je porezni dug, porezni obveznik, porezni dug za koji se sklapa ugovor, prijedlog sklapanja ugovora, sadržaj ugovora, instrumenti osiguranja, kao i sastavljanje i očitovanje na prijedlog ugovora, a u drugom dijelu bit će, na praktičnom primjeru, prikazan upravni ugovor, knjigovodstveno evidentiranje ugovora, raskid i prekid ugovora te usporedna primjena drugih zakonskih propisa.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →