Informator 6570

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lza0lzezlze4lzvkztayzwq5zwvhogjiztjjzwmxm2m2nde2ote5yzzkn2ywmdhlodguanbniiwic2l6zsi6mzgwfq0fe5


Područje

2.04. UPRAVNI SPOR


Autor

Alen Rajko


Ključne riječi


Propisi

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o upravnim sporovima

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lza0lzeylza3lzm3nguynwe4mte0yjq1nmm3yweyyjvhzdnkngyzn2m0ntblmddiy2muanbniiwic2l6zsi6mjuwfq36cb
15. 04. 2019.

Upravni spor u novoj regulaciji osobnih podatakaStupanje na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ donijelo je promjene i u načinu na koji tijela javne vlasti prikupljaju i obrađuju osobne podatke građana. Autor pojašnjava na koji se način Uredba odnosi na upravne sudove i vođenje upravnoga spora. 


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →