Informator 6575

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lza1lze3lza3lzmwzduynzq1zjc3ntcxmtczmje2zmfhmziymjjimzuymdm3mda0ndeuanbniiwic2l6zsi6mzgwfqfba4


Područje

2.04. UPRAVNI SPOR


Autor

Frane Staničić


Ključne riječi


Propisi

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o sudovima

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lza1lze3lza4lzcxn2uymwu2m2uzmzi5zme3mzi1nmrjmjm4mjy5nznlmzg5zjvlmgiuanbniiwic2l6zsi6mjuwfq0c5a
20. 05. 2019.

Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu članka 49. stavka 1. Zakona o naknadiZakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine među svojim načelima sadržava i načelo o restituciji u postojećem stanju. Naime, članak 49. st. 1. toga Zakona propisuje da se imovina koja je predmet naknade daje prijašnjem vlasniku prema stanju i načinu korištenja u kojem se nalazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva, bez obzira na način korištenja u kojem se imovina nalazila u trenutku oduzimanja. U kontekstu te odredbe, može se pojaviti kao sporno pitanje koji je relevantan trenutak koji se mora uzeti glede stanja i načina korištenja imovine koja se vraća, ako je prvostupanjsko rješenje kojim je utvrđeno pravo vlasništva poništeno drugostupanjskim rješenjem, a glede kojega se vodio upravni spor, u kojemu je tužitelj uspio. Autor analizira navedeno pitanje i pokazuje da je u svim slučajevima jedini relevantan trenutak vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja u postupku denacionalizacije.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →