Informator 6576

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lza1lzi0lza1l2zjyjq4y2jkowqzyjy0ntrhnmm0n2e1ztkyzdbintywmgnknmuxnwquanbniiwic2l6zsi6mzgwfq0f28


Područje

09. RADNO I SOCIJALNO PRAVO


Autor

Jasenka Pap


Ključne riječi


Propisi

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lza1lzi0lza3lzzjnmjhnjg0mtmxzmfhntq1m2i4otyzymq5zda1yzk2ntk5odzlzjcucg5niiwic2l6zsi6mjuwfq30ed
27. 05. 2019.

Rodiljne i roditeljske potporeSustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17), koji je u primjeni od 1. siječnja 2009., a donesen je s ciljem da se na jedinstven način urede prava i uvjeti te način korištenja prava roditelja i s njima izjednačenih osoba radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja.
Korisnici prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, ovisno o svom radnopravnom statusu, jesu: zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene osobe i osobe izvan sustava rada, a prava iz Zakona su vremenske i novčane potpore, koje korisnici mogu ostvariti samo ako imaju važeći status u obveznom zdravstvenom osiguranju. 
Provedba prava propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama stavljena je u nadležnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku teksta: HZZO), dok nadzor nad provedbom Zakona provodi ministarstvo nadležno za obitelj, odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →