Informator 6568

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lzazlzi5lza2l2i3n2q2y2m5ymi1owzknzy1nmmyzdq4zdu0zwm1odyynzm0y2qyyzquanbniiwic2l6zsi6mzgwfq9805


Područje

3.03. NASLJEDNO PRAVO


Autor

Lljiljana Vodopija Čengić


Ključne riječi


Propisi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o nasljeđivanju

Zakon o javnom bilježništvu

Opći građanski zakonik

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmtivmdcvmtavzmu0nguzzjmymdk5nwizndfhztm1ztjmytzkyzgzzwfhy2u1ywmwzi5qcgcilcjzaxplijoyntb98b1c
01. 04. 2019.

PRILOG: Iskustva javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj u primjeni Uredbe o nasljeđivanju (EU) br. 650/2012 te izazovi u praksiUredba (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju autentičnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (Uredba o nasljeđivanju) donesena je sa svrhom pojednostavnjenja rješavanja nasljeđivanja s prekograničnim elementom, i to uvođenjem jedinstvenog kriterija, odnosno poveznice za utvrđivanje nadležnosti, nadležnog tijela i mjerodavnog prava, a to je uobičajeno boravište. Iako Uredba o nasljeđivanju više nije novost, i dalje postoje dvojbe primjenjuje li se na jednak način na sve države članice, treba li težiti uspostavi Europskog registra oporuka ili omogućiti međupovezivanje nacionalnih registara oporuka kako bi se uistinu doznala prava volja ostavitelja i proveo ostavinski postupak prema posljednjoj volji ostavitelja, te na koji način ukloniti zapreke uknjižbi prava vlasništva u državi članici različitoj od one u kojoj je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →