Informator 6369

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmjkvmtmvmtyyzjm1y2m5mzm3mtnhyzu0zmyyytdmyjcxotmwmmm0mjjhythlmi5qcgcilcjzaxplijozodb907bd


Područje

6.09. POREZNI SUSTAV


Autor

Ksenija Cipek

Iva Uljanić - Škreblin


Ključne riječi


Propisi

Kazneni zakon

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmtivmtqvmdmwntbkm2zmytnjmdvlzgjlzmnmytc1mwq2ogjjmzhhyzyxodzhny5qcgcilcjzaxplijoyntb9a615
08. 06. 2015.

Oporezivanje naknada za autorska i umjetnička djelaS obzirom na to da se autorske naknade oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 125/13, 148/13, 83/14 - Odluka USRH i 143/14), ovisno o izvoru dohotka , to prema izvoru dohotka proizlaze i različiti načini utvrđivanja dohotka, pa tako i njihovo oporezivanje. Time su prava i obveze poreznih obveznika u potpunosti jasna te se minimaliziraju teškoće u oporezivanju, a različito postupanje u praksi eliminira možebitna »diskrecijska prava« u odlučivanju radi li se, primjerice, o autorskom odnosno umjetničkom djelu ili ne. U nastavku bit će više riječi o izvorima prava glede autorskog odnosno umjetničkog djela kao i pripadajućeg propisa koji se odnosi na oporezivanje naknada glede autorskog odnosno umjetničkog djela. U drugom dijelu ovog članka bit će više riječi o tome kako se obračunavaju pripadajući porezi i prirezi glede autorskih odnosno umjetničkih djela.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →