Informator 6564

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lzazlzaxlza3lzu1y2qyzwnmnmfiowixzdgzotvjnwy4ntywodnlmtdhnjaxodzimzeucg5niiwic2l6zsi6mzgwfq6921


Područje

3.04. OBVEZNI ODNOSI


Autor

Jelena Čuveljak


Ključne riječi


Propisi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o potrošačkom kreditiranju

Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmtivmtivyjjknmzmntu5yjg5zwizmjmwogvmy2niogjlmmi1yje3zjhhyzqzmi5qcgcilcjzaxplijoyntb94709
04. 03. 2019.

O ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjimaZakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom[*]propisivao je da su ništetni ugovori o kreditu i drugi pravni poslovi koji su nastali kao posljedica ili se temelje na ugovoru o kreditu sklopljeni između dužnika i neovlaštenih vjerovnika, i to čak u slučaju kada su sklopljeni prije stupanja na snagu tog Zakona, od trenutka njihova sklapanja, s posljedicama da je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ništetnog ugovora, a ako to nije moguće ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, treba se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. Takvo određenje ništetnosti izazivalo je prijepore u pravnoj znanosti i među praktičarima, a Europski sud u predmetu C-630/17, povodom zahtjeva za prethodnu odluku koji je uputio Općinski sud u Rijeci - Stalna služba u Rabu, u postupku Anica Milivojević protiv Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, 14. veljače 2019., donio je presudu, koju ovdje ukratko analiziramo.

[*]Nar. nov., br. 72/17.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →