Informator 6405

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmdmvmtevmzbizwq4zjhjntc3ndljzjkxmtyxmdzmnjkxy2yyyjeyyjmynjmwmc5qcgcilcjzaxplijozodb9ef10


Područje

1.09. LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA


Autor

Nevenka Brkić


Ključne riječi


Propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o proračunu

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmdyvmtqvoty1nzm1nzmyntgzn2zhnmrjmzq0owvhndhmzje3n2fkzjcymtezys5qcgcilcjzaxplijoyntb98356
15. 02. 2016.

O financiranju lokalnih jedinica u uvjetima kada se ne donese proračun za tekuću godinu odnosno odluka o privremenom financiranjuPišući o institutu financiranja lokalnih jedinica u slučaju nedonošenja proračuna za tekuću godinu odnosno odluke o privremenom financiranju prema odredbama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč. tekst), autorica iznosi određene dvojbe koje se mogu javiti u praksi prilikom primjene navedenog instituta, te daje prikaz mogućih rješenja navedenih dvojbi.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →