Informator 6546-6547

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmtevmduvmdkvzwm0mwfhyjeznzfmnjkzzmqznzbmmtuzzmvhzgnlymi4zgq5zdbkny5qcgcilcjzaxplijozodb975c0


Područje

3.13. ZEMLJIŠNE KNJIGE


Autor

Miljenko Appio Giunio


Ključne riječi


Propisi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o zemljišnim knjigama

Obiteljski zakon

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o braku i porodičnim odnosima

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmtevmduvmdkvzju3zjqxzgq3ztvknmmymdyxmznmnguzm2zimje3ngrmntzlmda5ns5qcgcilcjzaxplijoyntb9d902
05. 11. 2018.

Nepriznavanje izvanknjižnog vlasništva kao oblik imovinskog nasiljaU kontekstu spora između izvanknjižnog vlasnika nekretnine i stjecatelja na temelju povjerenja u zemljišnoknjižno stanje, razmatramo pitanje (mogućeg) sukoba načela povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnoknjižnog stanja, s jedne, i načela nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, s druge strane. Ukazujemo na stajalište Ustavnog suda RH o tom pitanju, izraženo u postupku konkretne kontrole ustavnosti sudske (revizijske) odluke. Stajalište je sadržano u obrazloženju odluke iz 2004., a moderirano 2011. godine. Ključno je u stajalištu Ustavnoga suda da nema mjesta pozivanju na stjecanje na temelju povjerenja u istinitost i potpunost stanja u zemljišnoj knjizi bez uvažavanja (ispitivanja) savjesnosti i poštenja tangiranoga izvanknjižnog vlasnika. Međutim, neke revizijske odluke, i nakon što je ustavnosudsko stajalište čvrsto stasalo na pravnom polju, isključuju istaknuti korektiv i uvjet za primjenu stjecanja na temelju povjerenja u knjižno stanje, naglašavajući apsolutnu prevlast načela povjerenja. Autor zaključuje da je to pravno neprihvatljivo, kako sa stajališta obvezatnosti ustavnosudskih stajališta, tako i s aspekta ne/ujednačenosti sudske revizijske prakse.
Imajući na umu da su u praksi sporova oko izvanknjižnog vlasničkog udjela bračnog druga u bračnoj stečevini redovito tangirane žene, problem ima svoje mjesto i u primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja je za Republiku Hrvatsku nedavno stupila na snagu.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →