Informator 6467

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmdmvmtevzdnhymuyymfjmdi0zjiyzdawztcynta2nzyznjqzogzkmze5nwjhny5qcgcilcjzaxplijozodb96fca


Područje

9.01. RADNO PRAVO


Autor

Goran Loje


Ključne riječi


Propisi

Zakon o radu

Zakon o državnim službenicima

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmdevmdkvodbinjjhmtk4mmrmztu5zwm0ntdlntm0ztyxotbiztu5nti0yzmzys5qcgcilcjzaxplijoyntb91dc1
24. 04. 2017.

Neplaćeni dopustRadnik, odnosno državni službenik ili službenik u upravnim tijelima lokalne - područne (regionalne) samouprave, ima pravo na neplaćeni dopust. Neplaćeni dopust reguliran je odredbama određenih zakona, kolektivnim ugovorima, pravilnicima i drugim propisima. Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14), kao i drugim zakonima i općim aktima iz područja radnih odnosa propisana je mogućnost da poslodavac radniku, odnosno službeniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust, za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju. Kada koristi neplaćeni dopust, radnik, tj. službenik nema pravo na plaću, no ne dolazi do prestanka radnog odnosa, već radni odnos i dalje traje. Stoga autor u ovom članku piše o pravu zaposlenika koji koristi neplaćeni dopust i pravnim posljedicama primjene toga instituta.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →