Informator 6437

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmdmvmtevm2uymzdhntewm2q1mzmwmjfhnty0mmqzm2vkotvmzgu5mwnly2vkyi5qcgcilcjzaxplijozodb9a223


Područje

2.15. KOMUNALNO GOSPODARSTVO


Autor

Mladen Ivanović


Ključne riječi


Propisi

Prekršajni zakon

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Zakon o građevinskoj inspekciji

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o zaštiti zraka

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdgvmjmvmtivzmnhmjnkmdm2ognhmwfhywy0yjvlntmzzwfjmjexmgi1nznhyta1zc5qcgcilcjzaxplijoyntb9bdb4
26. 09. 2016.

Nadležnosti komunalnih redaraImajući na umu djelokrug jedinica lokalne samouprave u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te drugih posebnih propisa u dijelu koji se odnosi na komunalne redare, autor u ovom članku daje svrhovit pregled nadležnosti komunalnih redara u jedinicama lokalne samouprave, ističući pri tome pojedine posebnosti koje se javljaju u primjeni odgovarajućih propisa.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →