Informator 6552

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmtivmdcvmdkvytc4zgzjmzvimde1njbjmzy1ndkymzeyyjvhmdhlmdhhnjuxztc2ys5qcgcilcjzaxplijozodb96b15


Područje

2.15. KOMUNALNO GOSPODARSTVO


Autor

Dragica Kemeter


Ključne riječi


Propisi

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o gradnji

Zakon o ustanovama

Zakon o najmu stanova

Zakon o državnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtgvmdgvmjavmdkvogjknte4owuxodgxnjzjmzk0yzfjmdkyyzhmntnjzwziyzu4owu0os5qcgcilcjzaxplijoyntb96d00
10. 12. 2018.

Mogući problemi u provođenju novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (2.)U prošlom broju Informatora objavili smo prvi dio ovog članka, koji se bavi problematikom primjene novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (kojim je stavljen izvan snage dotadašnji Zakon o komunalnom gospodarstvu), s osobitim naglaskom na prijelazne i završne odredbe tog Zakona. U ovom broju lista naglasak je na izmjeni i poništenju ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu, evidentiranju komunalne infrastrukture, obvezi donošenja lokalnih komunalnih odluka, obavljanju komunalnih djelatnosti i isporučiteljima komunalnih usluga.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →