Informator 6564

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lzazlzaxlza3lzu1y2qyzwnmnmfiowixzdgzotvjnwy4ntywodnlmtdhnjaxodzimzeucg5niiwic2l6zsi6mzgwfq6921


Područje

9.01.18. Zapošljavanje


Autor

Desanka Đikandić


Ključne riječi


Propisi

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vaw5mb3jtyxrvci1oci8ymde5lzazlzaxlza5l2u4nzmxyjy5zdvkmjc0zgm4yzhkmdnmngnlyzrmmji4mzawnzgzmgquanbniiwic2l6zsi6mjuwfq1218
04. 03. 2019.

Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u slučaju neispunjenja kvote za 2019.Zaštita osoba s invaliditetom, njihova prava na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima uređena je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13, 152/14 i 39/18). Tema ovoga članka je obveza poslodavaca koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, da na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru i u primjernim radnim uvjetima, zapošljavaju određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Poslodavci koji tu obvezu ne ispune, plaćaju novčanu naknadu, koja za 2019. godinu iznosi 1.125,00 kuna.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →