Područje

6.06. RAČUNOVODSTVO


Autor

Dejan Bodul

Stjepan Gadžo


Ključne riječi


Propisi

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Stečajni zakon

Opći porezni zakon

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o tržištu kapitala

Zakon o porezu na dobit

Zakon o računovodstvu

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmjyvmtevm2iwzdzjmta3odmyyzg3yze4njy5mtmym2q5mgq1nwq0zgrhmtqwms5qcgcilcjzaxplijoyntb963a7
08. 11. 2014.

Financijsko izvještavanje i porezne obveze trgovačkih društava u stečajuOdluka da se nad jednim trgovačkim društvom otvori postupak stečaja ima dalekosežne posljedice ne samo na njegovo poslovanje, prava zaposlenih, vjerovnika i vlasnika, već i na njegovo financijsko izvještavanje. U navedenom kontekstu trgovačko društvo u stečaju, kao i svako drugo trgovačko društvo, obvezno je od trenutka otvaranja stečajnog postupka voditi poslovne knjige i sastavljati godišnja financijska izvješća neovisno o tome hoće li postupak biti završen kroz likvidacijski ili reorganizacijski model stečaja. Financijski izvještaji glavni su nositelji računovodstvenih informacija nužnih za procese poslovnog odlučivanja.3 Iz informacija dostupnih u temeljnim financijskim izvještajima,4 zainteresirani korisnici mogu dobiti uvid u sigurnost i uspješnost poslovanja promatranog subjekta. Autori u članku analiziraju specifičnosti financijskog izvještavanja i ispunjavanja poreznih obveza trgovačkih društava nad kojima je otvoren stečajni postupak.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →