Područje

5.10.04. Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba


Autor

Dejan Bodul

Ante Vuković


Ključne riječi


Propisi

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Stečajni zakon

Zakon o sudskom registru

Stečajni zakon 1996.g.

Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza

Https://ir.bambooapp.eu/r/eyjpbwfnzsi6imh0dhbzoi8vczmuzxuty2vudhjhbc0xlmftyxpvbmf3cy5jb20vbm92as1pbmzvcm1hdg9ylziwmtcvmdcvmjgvmtmvmjqymmnkmdi2ogfkzdi1zgq5mdg2mzcwmjfiy2y4mgeyztmynjrkoc5wbmcilcjzaxplijoyntb95395
30. 08. 2014.

Analiza učinaka predstečajnih nagodbiZakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) stupio je na snagu 1. listopada 2012. godine, uvođenjem alternativnog insolvencijskog postupka - postupka predstečajne nagodbe, čime je izvršen značajan utjecaj na hrvatsko insolvencijsko pravo te na gospodarstvo. Svrha je članka, na temelju izvješća Ministarstva financija Republike Hrvatske od lipnja 2014. godine, analizirati jesu li se postigli zacrtani ciljevi odnosno jesu li mjere financijskog restrukturiranja ostvarile likvidnost i solventnost dužnika te jesu li vjerovnicima omogućile povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina u odnosu na stečajni postupak. Kako početna ideja pisanja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi potječe od slovenskog Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, u kojem se obrađuje (osim financijskog poslovanja), još i predstečajni i stečajni postupak, kao i predstečajna (prisilna) nagodba, autori će se osvrnuti i na analizu njegovih učinaka.


Morate biti pretplaćeni za gledanje sadržaja

Prijava

Novi korisnik? →